TAKLIMAT LATIHAN MENGAJAR

 

PENGUMUMAN

LATIHAN MENGAJAR SEM 1, 2012/2013

1.  Latihan mengajar akan bermula pada 2 Julai - 19 Oktober 2012 bagi DPI (15 minggu) manakala 2 Julai - 5 Oktober 2012 bagi SSK/SPT/SPN/SPH/SPI.
2.  Semua pelajar yang akan menjalani latihan mengajar didiwajibkan mendaftar secara online di laman web latihan mengajar
www.fp.utm.my/daftarweb/ bermula dari 7 -  20 Jun2012.
3.  Bagi mengakses laman web latihan mengajar, untuk username, sila gunakan no. Matriks dan untuk laluan (password), gunakan no. Kad pengenalan anda
4.  Senarai penempatan boleh dilihat dalam menu senarai tempat.
 

 

TAKLIMAT LATIHAN MENGAJAR
Semua pelajar Perdana yang akan menjalani Latihan Mengajar pada semester 1 2012/2013 diwajibkan hadir taklimat mengikut butiran berikut;
Tarikh : 7 Jun 2012 (Rabu)
Masa : 12.00 - 4.00 pm
Tempat : C22-221

PERINGATAN

Pelajar-pelajar yang tidak hadir taklimat LM tidak dibenarkan melapor diri di sekolah.

 

SISTEM MAKLUMAT LATIHAN MENGAJAR

   Program Tarikh Latihan Status
1  Latihan Mengajar Sesi 2012/2013-SPACE-SEM I
 

 2 Julai - 19 Oktober 2012 (DPI)

 2 Julai - 5 Oktober 2012 (
SSK/SPT/SPN/SPH/SPI)
 

Aktif
 

2  Latihan Mengajar Sesi 2012-Perdana
 

 19 Mac - 29 Jun 2012
13 Feb - 17 Mac 2012  (Indonesia)
 

Aktif
 

3  Latihan Mengajar Sesi 2011/2012 - SPACE

  9 Januari - 27 April 2012

 

 

4  Latihan Mengajar Sesi 2011/2012 - DPI  

 

5  Latihan Mengajar Sesi 2011/2012 - SSK    
6  Latihan Mengajar Sesi 2010/2011 - PERDANA    
7 Latihan Mengajar Sesi 2010/2011 - DPI    
8 Latihan Mengajar Sesi 2009/2010 - PERDANA