departments  

list of departments in faculty of education
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Head of Departments


    Department of Educational Foundations
Assoc. Prof. Dr. Abdul Rahim bin Hamdan
  Department of Science and Mathematic Education
Prof. Dr Noor Azlan bin Ahmad Zanzali
    Department of Educational Multimedia
Dr. Noraffndy bin Yahaya
  Department of Technical and Engineering Education
Dr. Mohd Safarin bin Nordin
  Department of Social Education
Dr. Zainudin bin Abu Bakar

 

       
List of Committee  

 

   
Jawatankuasa Pengurusan 
  Jawatankuasa Pengurusan Fasiliti
    Jawatankuasa Akademik Pasca Siswazah
  Jawatankuasa Akademik Pra Siswazah
  Jawatankuasa Penyelidikan dan Inovasi
       
    Jawatankuasa Penerbitan
       
    Jawatankuasa Projek Latihan Praktik
       
    Jawatankuasa Kualiti
       
    Jawatankuasa Projek Sarjana Muda
       
    Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran
       
    Jawatankuasa Pembangunan Pelajar
       
    Jawatankuasa Pengantarabangsaan
       
    Jawatankuasa Pemasaran
       
    Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi
       
    Jawatankuasa Latihan & Perundingan
       
    Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (OSH)