:: INSTRUMEN ONLINE, ::

eInstrumenVersi 1.0

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  FAKULTI PENDIDIKAN, 81310 SKUDAI
  Tel :  07-5534169      No Fax :  07-5560542       Email :  pitfp@utm.my

SENARAI INSTRUMEN


Masukkan Nama / Tajuk Instrumen  @   Nama Pelajar  @   Tahun yang ingin dicari
 
  =  Memaparkan Soalselidik
Sarjana Muda   Sarjana   PhD
Bil Tajuk Tesis/Instrumen Tahun Bidang Peringkat Online

Disclaimer :
eInstrumen masih dalam proses pembangunan maklumat secara sistematik. Pengguna yang berminat untuk menggunakan instrumen yang tersenarai dalam sistem ini haruslah mendapat kebenaran dari Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru secara bertulis. Sebarang salinan dari web tidak dibenarkan. Pihak Fakulti Pendidikan tidak akan bertanggungjawab di atas segala manipulasi maklumat yang dipaparkan.
Hakcipta Terpelihara Fakulti Pendidikan UTM

:: ::