ePusatSumber, Fakulti Pendidikan UTM


Fakulti Pendidikan, UTM

 
 


Pusat Sumber
Fakulti Pendidikan, UTM
C14-115

Ketua Makmal
En Abdul Razak b. Idris
p-razak@utm.my
samb : 34423 / 07-5534423

Staf bertugas
En Tuan Mohd Nasharuddin bin Tuan Lega
Samb : 34475

 

sebarang masalah berkaitan sistem, sila hubungi megataman@utm.my /
07-5534363

Login Admin

 
 


Carian  
 

  
cth : pendidikan sains dan matematik

 

Exact phrase  All words  Any word

 

Tarikh hari ini : 27/05/2015

Jumlah bahan : 9259

@ Bahasa Inggeris  ( 339 )
Kajian berkaitan Bahasa Inggeris
@ Bimbingan & Kaunseling  ( 24 )
Bidang Bimbingan dan Kaunseling Pendidikan
@ masalah Sosial  ( 79 )
Kajian berkaitan isu sosial masyarakat
@ Modul kendiri  ( 209 )
Pembangunan bahan/modul dalam pengajaran
@ Pendidikan dan Pembangunan  ( 4 )
Kajian Berkaitan Pembangunan Pendidikan
@ Pendidikan Fizik dan Kimia  ( 21 )
Isu-su berkaitan pengajaran Fizik dan Kimia
@ Pendidikan Islam  ( 274 )
Bahan berkaitan kajian dalam bidang pendidikan Islam
@ Pendidikan Sains & Matematik  ( 688 )
Isu-su berkaitan pengajaran Sains dan Matematik
@ Pengajaran & Pembelajaran  ( 443 )
Isu umum berkaitan pengajaran & pembelajaran
@ Pengurusan & Pentadbiran  ( 348 )
Bahan kajian berkaitan pengurusan pendidikan
@ Psikologi Pendidikan  ( 121 )
Bidang Psikologi Pendidikan
@ Sains Sukan  ( 194 )
Isu berkaitan Pendidikan Sains Sukan
@ Teknik dan Vokasional  ( 815 )
Isu berkaitan Pendidikan Teknik & Kejuruteraan
@ Teknologi Pendidikan  ( 4407 )
Bahan berkaitan PBK, penggunaan komputer dalam P & P
@ Umum  ( 1273 )
Bahan kajian dalam kategori umum pendidikan

 [Browse Penyelia/ Pensyarah ] [Browse Tahun ]

New Page 1

Kertas Kerja Seminar

Jumlah Pelawat sejak 22 April 2004 : 102655


Hakmilik Fakulti Pendidikan,Universiti Teknologi Malaysia