ePusatSumber, Fakulti Pendidikan UTM


Fakulti Pendidikan, UTM

 
 


Pusat Sumber
Fakulti Pendidikan, UTM
C14-115

Ketua Makmal
En Abdul Razak b. Idris
p-razak@utm.my
samb : 34423 / 07-5534423

Staf bertugas
En Tuan Mohd Nasharuddin bin Tuan Lega
Samb : 34475

 

sebarang masalah berkaitan sistem, sila hubungi megataman@utm.my /
07-5534363

Login Admin

 
 


Carian  
 

  
cth : pendidikan sains dan matematik

 

Exact phrase  All words  Any word

 

Tarikh hari ini : 4/24/2014

Jumlah bahan : 9121

@ Bahasa Inggeris (TESL)  ( 320 )
Kajian berkaitan Bahasa Inggeris
@ Bimbingan & Kaunseling  ( 20 )
Bidang Bimbingan dan Kaunseling Pendidikan
@ Masalah Sosial  ( 79 )
Kajian berkaitan isu sosial masyarakat
@ Modul kendiri  ( 209 )
Pembangunan bahan/modul dalam pengajaran
@ Pendidikan dan Pembangunan  ( 1 )
Kajian Berkaitan Pembangunan Pendidikan
@ Pendidikan Fizik dan Kimia  ( 10 )
Isu-su berkaitan pengajaran Fizik dan Kimia
@ Pendidikan Islam  ( 273 )
Bahan berkaitan kajian dalam bidang pendidikan Islam
@ Pendidikan Sains & Matematik  ( 672 )
Isu-su berkaitan pengajaran Sains dan Matematik
@ Pengajaran & Pembelajaran  ( 432 )
Isu umum berkaitan pengajaran & pembelajaran
@ Pengajaran Berbantukan Komputer  ( 4396 )
Bahan berkaitan PBK, penggunaan komputer dalam P & P
@ Pengurusan & Pentadbiran  ( 305 )
Bahan kajian berkaitan pengurusan pendidikan
@ Psikologi Pendidikan  ( 114 )
Bidang Psikologi Pendidikan
@ Sains Sukan  ( 192 )
Isu berkaitan Pendidikan Sains Sukan
@ Teknik dan Vokasional  ( 809 )
Isu berkaitan Pendidikan Teknik & Kejuruteraan
@ Teknologi Pendidikan  ( 3 )
Kajian Berkaitan Teknologi Pendidikan
@ Umum  ( 1270 )
Bahan kajian dalam kategori umum pendidikan

 [Browse Penyelia/ Pensyarah ] [Browse Tahun ]

New Page 1

Kertas Kerja Seminar

Jumlah Pelawat sejak 22 April 2004 : 89330


Hakmilik Fakulti Pendidikan,Universiti Teknologi Malaysia