::ePusatSumber ::

ePusatSumberVersi 1.0

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  FAKULTI PENDIDIKAN, 81310 SKUDAI
  Tel :  07-5534120      No Fax :  07-5560542       Email :  megataman@utm.my
New Page 1
Username

PasswordLupa password?


Laporan Projek / Tesis


Masukkan keyword, maklumat, tahun, rujukan yang ingin dicari
 
 
Bil No Perolehan Tahun Nama Pengarang / Pelajar Tajuk Projek Nama Penyelia View 

1

11476
2003
Chuah Li Li

Pembangunan Sistem Maklumat Latihan Mengajar Di Fakulti Pendidikan, Utm

Megat Aman Zahiri B Megat Zakaria

2

11474
2013
Hafika Binti Ab Karim

Keberkesanan Kaedah Analogi Bagi Mengatasi Kerangka alternatif Pelajar Dalam Konsep Mol

3

11473
2013
Hiing Cheng Soon

Informality Of Facebook Posting In A Social Networking Platformx

4

11472
2013
Elisabeth Chua Chia Yuin

The Role Of An Educational Tv Programme (sesame Street) On Young Learners

5

11471
2013
Chai Hui Chung

Creativity And Achievement Levels In Learning Physics Among Upper Secondary School Students In Kuching

6

11470
2013
Azrul Rashid Bin Ismail

Bahan Bantu Mengajar Menerusi Diagram Bervisual Bagi Mata Pelajaran Rangkaian Komputer Dan Telekomunikasi

7

11469
2013
Azizi Bin Azhari

Pengaplikasian Media Sosial Dalam Pembelajaran Pelajar Di Institusi Pengajian Tinggi Di Malaysia

8

11468
2013
Azizi Bin Johari

Pembangunan Blog Pembelajaran Bagi Topik Sudut Dongakan Dan Sudut Tunduk Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Situasi

9

11467
2013
Azizah Binti Mohd Ajis

Penerapan Daya Kreativiti Pelajar Melalui Program Sijil Teknologi Mekanikal Lukisan Rekabentuk, Di Institut Kemahiran Mara Johor Bahru

10

11466
2013
Azham Afzanizam Bin Hamzah

Rekacipta Alat Latihan Rintangan Pelbagai Fungsi

11

11465
2013
Ashabul Takim Bin Mohd Idrus

Kajian Mengenai Nisbah Gear Pada Kenderaan Penjimatan Bahan Api Konsep Urban

12

11464
2013
Annarahmadeni Nasution Bt Muhammad Zein

Amalan Bengkel Dalam Kalangan Pelajar Di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Utm.

13

11463
2013
Anisah Binti Jantan

Persepsi Pelajar Terhadap Kaedah Pembelajaran Berasaskan Amali Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah

14

11462
2013
Amalina Binti Kasmunee

Pengutaraan Masalah Dalam Konsep Mol

15

11461
2013
Ahmad Syahideen Bin Ahmad Giran

Keutamaan Penggunaan Wang Ptptn Dalam Kalangan Mahasiswa Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan Di Fakulti Pendidikan, Utm Skudai

16

11460
2013
Ahmad Rizuan Bin Maluwi

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Memilih Kursus Diploma Pengurusan Pelancongan Sebagai Pembentukan Awal Kerjaya Di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru

17

11459
2013
Ahmad Hasrul Hafizi Bin Ahamed Soffian

Persepsi Pelajar Politeknik Terhadap Aspek Inovasi Di Dalam Penghasilan Projek Akhir Diploma Kejuruteraan Mekanikal

18

11458
2013
Adlisa Binti Adam

Tahap Kesedaran Mahasiswa Tahun Empat Terhadap Kepentingan Kampus Lestari

19

11457
2013
Adawiyah Binti Berawi

Reading Strategies Used By Proficient And Low Proficient Esl Learners When Reading Academic Text

20

11456
2013
Abdul Hafiz Bin Asyari

Pengajaran Pendidikan Jasmani Murid-murid Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Dari Perspektif Guru.

21

11455
2013
Abdah Nashihah Binti Che Md Noor

Penyakit Hati Dan Rawatan Dari Perspektif Tasawwuf

22

11454
2013
Zuridah Binti Omar

Kerja Sepasukan Dan Kepuasan Berkerja Dalam Kalangan Guru Di Tiga Buah Sekolah Amanah Di Daerah Johor Bahru

23

11453
2013
Zarina Binti A Rashid

Kesedaran Guru Tentang Peraturan Dan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Di Sekolah Rendah Daerah Johor Bahru

24

11452
2013
Zalipah Binti Dollah

Amalan Autonomi Dalam Pengurusan Berasaskan Sekolah (sbm) Oleh Pengetua Di Sekolah Kluster Kecemerlangan

25

11451
2014
Zalinah Binti Mohamed

Integriti Guru Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kurikulum Standard Sekolah Rendah Di Empat Buah Sekolah Rendah Di Daerah Tampoi, Johor Bahru

26

11450
2013
Yong Leong Chai

Pre-service Mathematics Teachers' Conceptions Of Teaching Critical Thinking

27

11449
2014
Yahya Bin Ahmad

Amalan Pengukuran Dan Penilaian Program Di Kalangan Pentadbir-pentadbir Sekolah Menengah

28

11448
2014
Wan Sukartini Binti Wan Samiun

Speech Act Of Complaints Among Low English Proficiency Speakers

29

11447
2014
Wan Farrah Mariam Binti Wan Osman

Peranan Penglibatan Ibu Bapa Dan Kepercayaan Guru Dalam Kemahiran Literasi Kanak-kanak Prasekolah

30

11446
2014
Wan Ezielia Binti Wan Aziz

Pelaksanaan Pengurusan Kurikulum Dalam Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Kluster Daerah Johor Bahru

31

11445
2014
Wan Atikah Binti Wan Hassan

The Openings And Endings Of Students' Spoken Academic Presentations

32

11444
2014
Vimala A/p R. Vello

Hubungan Antara Efikasi Kendiri Dengan Kemahiran Guru Dalam Mengajar, Mengunakan Bahan Bantu Mengajar (bbm) Dan Menilai Dalam Kalangan Guru-guru Pendidikan Khas

33

11443
2014
Vijayaletchumy A/p Arumugam

Pengaruh Rakan Sebaya Dan Pengajaran Guru Sejarah Terhadap Sikap Pelajar Dalam Pembelajaran Sejarah Di Sekolah Menengah

34

11442
2014
Thavamalar A/p Balakrishnan

Sikap Guru Pendidikan Khas Dalam Pelaksanaan Rancangan Pengajaran Individu (rpi) Di Kelas Pendidikan Khas Intergrasi

35

11441
2014
Thanapackiam A/p Sammugam @ Shanmugam

Webquest As A Tool In The Learning Of The Novel " Around The World In 80 Days "

36

11440
2013
Tan Tai

Tahap Kesedaran Kerjaya Pelajar Tingkatan Enam Di Daerah Kluang Dalam Pemilihan Kerjaya

37

11439
2014
Syairatul Nadiah Binti Abd Rahman

Keberkesanan Pembelajaran Matematik Menggunakan Geogebra Terhadap Pembentukan Pemikiran Geometri Murid

38

11438
2014
Syaharini Binti Saleh

Use Of Personal Pronouns In Low English Proficiency Students' Spoken Academic Presentations

39

11437
2014
Syaainnurdiya Binti Sahaid

Pelaksanaan Sekolah Dalam Melindungi Masa Instruksional Di Sekolah Kebangsaan Daerah Muar Johor.

40

11436
2014
Suza Hamira Binti Suhaimin

Rekabentuk Pembelajaran Bagi Meningkatkan Tahap Kefahaman Konsep Pelajar Dalam Tajuk Trigonometri Menggunakan Perisian Sumber Terbuka Geogebra

41

11435
2014
Soundthravalli Punusamy

Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Dikalangan Guru Matematik Sekolah Menengah

42

11434
2013
Siti Nurashiken Binti Md. Sabudin

Pembangunan Dan Penilaian Video Pengajaran Penaakulan Statistik Untuk Pelajar Pasca Siswazah Pendidikan

43

11433
2014
Siti Noraini Binti Abd Rahman

Hubungan Amalan Penilaian Guru Di Bilik Darjah Dengan Prestasi Pelajar

44

11432
2014
Siti Azmina Binti Misni

Hubungan Personaliti Dan Kepuasan Kerja Guru Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru

45

11431
2014
Shirley Kueh Siew Sieng

Teachers' Collaboration, Instructional Strategies And Self-perception In Implimenting Individualized Education Plan At Integration Programme School

46

11430
2013
Salmezi Bin Mohamed

Integriti Guru Dalam Penilaian Murid Berasaskan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (kssr) Di Taman Universiti, Skudai, Johor Bahru

47

11429
2013
Sabariah Binti Haron

Mengukur Hubungan Minat Kerjaya Dengan Jantina Dan Aliran Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Tiga Buah Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru.

48

11428
2014
Rudziah Binti Amin

Tahap Pengetahuan Prosedur Pembinaan Item Ujian Sumatif Bilik Darjah Dalam Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Agama Negeri Johor.

49

11427
2014
Rosni Binti Raso

Stres Dan Kepuasan Kerja Guru Pendidikan Khas Di Daerah Johor Bahru

50

11426
2014
Rosmawati Binti Mohd Daud

Teachers' Practices And Beliefs Of Grammar Instruction In Second Language Classroom

51

11425
2013
Rosman Bin Kadri

Perkongsian Pengetahuan Dalam Kalangan Guru Cemerlang Di Daerah Kota Tinggi

52

11424
2014
Roslena Binti Bonyamin

Penyeliaan Klinikal Guru Besar Terhadap Keberkesanan Pengajaran Guru

53

11423
2014
Roslan Bin Kadri

Pelaksanaan Program Linus Di Sekolah Rendah Daerah Muar

54

11422
2014
Rohayu Binti Yusof

Pelaksanaan Program Mentoring Di Kolej Matrikulasi Johor

55

11421
2014
Rohaiza Akma Binti Zahary

Hubungan Motivasi Dengan Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu

56

11420
2014
Rahimah Binti Rahmat

Kajian Amalan Pengajaran Berpasukan Di Kolej Matrikulasi Johor

57

11419
2014
Rafeah Binti Kanji

Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Di Sekolah Menengah Daerah Segamat

58

11418
2013
R. Premah A/p Ramasamy

Hubungan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Terhadap Motivasi Guru Di Sekolah-sekolah Rendah Di Zon Tangkak

59

11417
2013
Pandu Rengan A/l Chinnakannu

Persepsi Guru Besar Terhadap Pengurusan Kerja Rumah Yang Efektif Dalam Meningkatkan Prestasi Murid-murid

60

11416
2014
Nurzawani Binti Ab Razak

Kecerdasan Emosi Dan Komitmen Kerja Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru

61

11415
2014
Nurul Izzanie Binti Rohani @ Adnan

Online Social Learning Model

62

11414
2014
Nursyazwalina Binti Sulong

Sokongan, Prihatin Dan Afekasi Ibu Bapa Terhadap Anak : Meneroka Perbezaan Persepsi Di Antara Ibu Bapa Dan Anak

63

11413
2014
Nur Jannah Binti Jamil

Students' Social Presence In Online Learning

64

11412
2013
Nur Hartini Binti Yaacop

Perubahan Kecemerlangan Tiga Buah Sekolah Menengah Harian Di Daerah Johor Bahru

65

11411
2014
Nur Farahain Binti Ahmad Adin

Pembangunan Modul Chemq Berdasarkan Ppk Bagi Konsep Persamaan Kimia

66

11410
2014
Nurfadhilah Binti Yahya

Kesan Emosi Yang Dihadapi Oleh Wanita Yang Bercerai Akibat Keganasan Rumah Tangga: Satu Kajian Di Negeri Johor

67

11409
2014
Nosiah Binti Abd Wahab

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masalah Ponteng Di Sekolah Menengah Daerah Segamat Johor

68

11408
2014
Norzalieza Binti Musa

Developing Vocabulary Knowledge Through The Big Book Approach.

69

11407
2014
Norsuhana Binti Mahmed

Penguasaan Pelajar Tingkatan Lima Dalam Topik Graf Fungsi

70

11406
2014
Nor Rulmaisura Binti Mohamad

Linking Adverbials In Spoken Academic Presentations Among Low English Proficiency Students

71

11405
2014
Nornadiah Binti Zulkifly

Laman Web Pembelajaran Matematik Kssr Tahun Satu Berasaskan Permainan

72

11404
2014
Noriza Binti Milan

Kepuasan Kerja Guru-guru Aliran Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Di Sekolah-sekolah Menengah Harian Daerah Pasir Gudang Zon Rinting

73

11403
2013
Norhaslina Binti Adam

Pemahaman, Amalan Dan Permasalahan Guru Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (pbs) Dalam Kurikulum Baru Sekolah Menengah (kbsm)

74

11402
2014
Nor Farhah Binti Saidin

Kesediaan Mahasiswa Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Dalam Mengaplikasikan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah

75

11401
2014
Nor Azuanee Binti Mukhtar

Using Process Approach In Teaching Guided Essay Writing For Year 6 Pupils

76

11400
2014
Norazuana Binti Sait

Komunikasi Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Sekolah Menengah

77

11399
2014
Noor Su'adah Bt Mohd Nawawi

Integriti Guru Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (pbs) Di Sekolah Rendah Luar Bandar Kulaijaya.

78

11398
2014
Noor Shareeza Azzura Binti Shahruddin

The Effect Of Computer-based Instructional Games In Teaching Subject Verb Agreement

79

11397
2014
Noor Shana Binti Kamarundzaman

Using Phonics System To Develop Pupils' Reading Proficiency

80

11396
2014
Noor Izzati Bte Ariff

Students' Problem Solving Appraisal And Behaviour In Online Learning

81

11395
2014
Nofazilah Binti Mohd Sajat

Tahap Kecerdasan Emosi Guru-guru Pendidikan Khas Integrasi Di Sekolah Rendah Daerah Batu Bahat, Johor.

82

11394
2013
Nirmala A/p Subramaniam

Tahap Kesediaan Guru-guru Dalam Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Di Daerah Kluang

83

11393
2014
Ng Lee Keng

Sarana Sekolah Dan Persatuan Ibu Bapa Dan Guru Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Muar

84

11392
2014
Najwa Binti Ramlan

Implikasi Penggunaan Teknologi Dalam Proses Pembelajaran Kimia Terhadap Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Daerah Pontian

85

11391
2013
Najua Syuhada Binti Ahmad Alhassora

Kesediaan Guru Matematik Dari Aspek Kognitif, Tingkah Laku Dan Afektif Dalam Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (pbs)

86

11390
2014
Musimartin Bin Simon

Amalan Komuniti Pembelajaran Profesional (kpp) Bagi Tiga Kategori Prestasi Sekolah Rendah

87

11389
2014
Muhammad Umar Khan

Procrastination, General Self Efficacy And Academic Achievement Among University Students In Malaysia And Pakistan

88

11388
2013
Mohd Zulhida Bin Badarudin

Hubungan Antara Trait Kepimpinan Guru Besar Dengan Komitmen Kerja Dalam Kalangan Guru Sekolah Berprestasi Tinggi Di Daerah Johor Bahru

89

11387
2014
Mohd Zakhiry Bin Ab. Rahman

Kompetensi Teknologi Maklumat Dan Telekomunikasi Serta Pengurusan Pengetahuan Pensyarah Institut Pendidikan Guru

90

11386
2014
Mohd Salihudin Bin Rasul

Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah(pbs) Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan Di Daerah Muar Dan Ledang Johor

91

11385
2014
Mohd Munir Bin Hj. Baharom

Panduan Penggunaan Program Zoom-a Berdasarkan Strategi Pembelajaran Aktif

92

11384
2014
Mohd Hazli Bin Anuar

Hubungan Gaya Kepimpinan Guru Besar Terhadap Penglibatan Ibu Bapa Di Sekolah Rendah Agama Bersepadu (srab) Muar

93

11383
2013
Mohd Azeman Bin Sailin

Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Di Sekolah Rendah Daerah Pontian

94

11382
2014
Minah Binti Selamat

Pembinaan Modul Kimia Um Berasaskan Pengetahuan Pedagogi Kandungan (ppk) Bagi Topik Ikatan Kimia

95

11381
2014
Melissa Shalini

The Effectiveness Of Implicit And Explicit Corrective Feedback For Primary School Esl Learners

96

11380
2014
Meena A/p N. Mohan Das

Use Of Mind-mapping And Flashcards In Vocabulary Development Among Year 5 Students

97

11379
2013
Maznah Binti Zainuddin

Gaya Kepimpinan Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru Di Sekolah Rendah Daerah Johor Bahru

98

11378
2013
Mazlinda Binti Oyop

Etika Menjalankan Kajian Tindakan Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Daerah Kulaijaya

99

11377
2014
Mawar Asmah Husna Binti Jasimin

Kefahaman Dan Persepsi Guru Terhadap Etika Dalam Sains

100

11376
2014
Masni Binti Othman

Kesan Pembelajaran Kolaboratif Dalam Persekitaran Web 2.0 Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Pelajar Dalam Pembelajaran Sains

101

11375
2014
Masarrah Binti Abdul Mutalib

Penggunaan Alat Rangkaian Sosial Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Institusi Pengajian Tinggi

102

11374
2014
Mahadir Bin Ahmad

Perubahan Sosial Generasi Kedua Felda Daripada Aspek Ekonomi. Satu Kajian Kes Di Felda Sungai Sibol, Johor

103

11373
2014
Lua Geok Chiau

The Influence Of Rater Experience In Assessing A Task-based Group Discussion

104

11372
2013
Lim Sui Shen

Kefahaman Murid Tahun Lima Tentang Pendaraban

105

11371
2014
Lim Chia Kia

The Impact Of Digital Stories On Listening Comprehension

106

11370
2014
Liew Shiow Lih

Evaluation Of Home Economics Curriculum In Secondary Schools In Johor Bahru District Using Cipp Model

107

11369
2014
Lee Sui Liang

Distributed Leadership Practices In Developing Teacher Leaders

108

11368
2014
Lee Heng Liang

Bentuk Penglibatan Dan Strategi Melibatkan Ibu Bapa Dalam Pendidikan Murid Di Sekolah Rendah

109

11367
2014
Lee Zune Pet

Agen Pedagogi Animasi Terhadap Kefahaman Konsep Momentum Dalam Mata Pelajaran Fizik, Tingkatan Empat

110

11366
2013
Lee Sie Hui

Intentions, Expections And Experiences Of Female Phd International Students At Faculty Of Education, Universiti Teknologi Malaysia

111

11365
2014
Lau Cheng Shyang

Konsepsi Pematuhan Peraturan Mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia Dalam Kalangan Pentadbir Atasan Dan Mahasiswa Utm

112

11364
2014
Khaliza Binti Arbaa

Kerja Sepasukan Dan Kepuasan Kerja Guru Di Sekolah Berprestasi Tinggi Dan Sekolah Harian Di Johor Bahru

113

11363
2014
Ker Yuek Li

College Choice Among Private College Students In Johor Bahru

114

11362
2014
Jasni Bin Omar

Pendekatan Pembelajaran Kooperatif Model Stad Dalam Topik Keisomeran Sebatian Karbon.

115

11361
2014
Intan Noorazlina Binti Abdul Rahim

Analysing Learners' Interactions In Group Discussions

116

11360
2014
Intan Mariati Binti Abdul Manaf

The Effects Of Extensive Reading On Development Of Lexical Knowledge Among Esl Learners

117

11359
2014
Indrakala A/p Subrahmonion

Pengaruh Bahasa Ibunda Terhadap Pembelajaran Matematik : Perspektif Murid-murid Dan Guru-guru Di Sekolah Tamil

118

11358
2014
Hazwani Bt Mohd Dah

Panduan Meningkatkan Kreativiti Murid Berbantukan Tmk Dalam Subjek Dunia Sains Dan Teknologi

119

11357
2014
Hazila Kadir @ Shahar

Investigating Anxiety- Related Problems In Oral Presentation Among Engineering Students

120

11356
2014
Hassan Bin Kosnan

Kefahaman Dan Pelaksanaan Kesepaduan Kurikulum Di Kalangan Guru-guru Sekolah Rendah Daerah Pontian

121

11355
2014
Hanafi Bin Mohamad

Amalan Kepimpinan Dan Strategi Pengurusan Organisasi Guru Besar Ke Arah Mencapai Tahap Sekolah Berprestasi Tinggi

122

11354
2013
Hajaratul Adhwa' Binti Ahmad Kuthi

Kronologi Hamil Luar Nikah Dalam Kalangan Remaja

123

11353
2014
Hafiz Bin Ramli

Kemahiran Permentoran Pemimpin Pertengahan Sekolah Kebangsaan Daerah Muar

124

11352
2014
Hafiz Fahmi Bin Mohamad

Pengurusan Tekanan Kerja Di Kalangan Guru Sekolah Rendah Di Zon Sungai Balang, Daerah Muar

125

11351
2014
Gurminder Kaur A/p Hari Singh

Use Of Process Writing To Enhance Writing Abilities Among Year 5 Pupils

126

11350
2013
Gunaraj Ramalingam

Direct Corrective Feedback And Students' Noticing Ability Of Be-verb Forms In Esl Writing

127

11349
2014
Fazian Binti Mohamad

Peranan Guru Sebagai Fasilitator Pembelajaran Berdasarkan Masalah (pbm) Dalam Mata Pelajaran Sains

128

11348
2013
Fauzi Bin Sulehan

Amalan Kepimpinan Lestari Pengetua Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (sbak) Di Daerah Pontian

129

11347
2014
Fathiah Binti Kasan @ Sulaiman

Gaya Pengajaran Guru Matematik Di Sekolah Menengah Daerah Kluang, Johor

130

11346
2014
Farizan Binti Ismail

Keberkesanan Kaedah Model Bar Dalam Menyelesaikan Masalah Matematik Berayat

131

11345
2014
Faridanura Binti Abdullah

Penggunaan Laman Rangkaian Sosial (facebook) Dalam Kalangan Guru: Motif Dan Kesannya

132

11344
2014
Farah Hazwani Binti Zaharin

Cadangan Semakan Semula Kurikulum Program Diploma Pengurusan Landskap Di Kolej Risda Melaka

133

11343
2013
Emeliana Binti Elias

Ciri-ciri Inovasi Pelajar Pendidikan Teknik Dan Vokasional

134

11342
2014
Evelyn Wong Po Lin

Amalan Linus Sekolah Kebangsaan Di Zon Parit Bunga, Daerah Muar

135

11341
2013
Elvin Selvadasan A/l Kanapathy

Effects Of Animation On Students'understanding Of A Novel

136

11340
2013
Elansegaran A/l Thangamani

Pentaksiran Berasaskan Sekolah Dalam Kssr : Persepsi, Amalan Dan Masalah Guru Di Daerah Kluang

137

11339
2014
Dian Dianti Binti Jumaat

Hubungan Pegangan Atau Kepercayaan Penyeliaan Dengan Gaya Kepimpinan Guru Penolong Kanan Terhadap Guru-guru Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Pasir Gudang

138

11338
2014
Chan Yien Feng

The Levels Of Higher Order Thinking Skills (hots) In Chemistry Subjects Among Upper Secondary Students At Tuition Centre

139

11337
2014
Catherine Nguoi Chui Lam

Comparison Of Limited English Language Learners' Interlanguage In Meaning Negotiation In Open And Closed Tasks

140

11336
2013
Camellia Binti Mohd Kamal

Tahap Stres Dan Hubungannya Dengan Komitmen Kerja Dalam Kalangan Guru Tahun Enam Di Empat Buah Sekolah Berprestasi Tinggi Di Daerah Johor Bahru

141

11335
2014
Bibi Sulasteri Bt Majeri

Komunikasi Interpersonal Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Iklim Sekolah

142

11334
2014
Bello Buba

Social Change Among Fulbe Nomadic Primary School Children In Nigeria

143

11333
2014
Baridah Binti Din

Pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmtan (ldp) Dan Hubungannya Dengan Motivasi Kerja Guru Di Tiga Buah Sekolah Menengah Daerah Segamat

144

11332
2014
Barathimalar A/p Krishnan

The Acceptance And Problems Faced By Teachers In Conducting Higher Order Thinking Skills

145

11331
2014
Baharun Bin Ismail

Anugerah Tawaran Baru Baia' Dan Masalah Yang Dihadapi Di Sekolah Rendah Daerah Muar

146

11330
2014
Anizah Binti Hj Shuhaibun

Pengaruh Gaya Kepimpinan Pengetua Dalam Budaya Kerja Guru Di Smka Maahad, Muar Johor

147

11329
2014
Aznita Binti Johan

Kesediaan Guru Matematik Dalam Mengimplementasi Kurikulum Matematik Standard Sekolah Rendah Di Daerah Johor Bahru

148

11328
2013
Ayatul Kauthar Bin Basemin @ Baseman

Laman Kolaborasi Emis Dan Sistem Khidmat Pesanan Ringkas (tm Infoblast) Dalam Pengemaskinian Data Emisonline

149

11327
2014
Asraf Mubarak Bin Atan

Beban Tugas Guru Dalam Pelaksanaan Pbs Di Sekolah Kebangsaan Bandar Dan Luar Bandar Di Daerah Muar

150

11326
2014
Arifin Bin Wahid @ Abdul Wahid

Pelaksanaan Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah (pbs) Dalam Kalangan Guru Matapelajaran Kemahiran Hidup Sekolah-sekolah Menengah Di Daerah Pasir Gudang

151

11325
2014
Ana Haziqah Binti A Rashid

Teachers' Perception Towards Virtual Learning Environment

152

11324
2014
Ainna Norbazilah Binti Shahbudin

Hubungan Tahap Kompetensi Guru Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru Sekolah Rendah Zon Bandar Daerah Kulaijaya

153

11323
2014
Ahmad Mustaqim Bin Yusoff

Predictors Of Psychologiocal Well-being Among The Emerging Adolescent: Role Of Social Support And Positive Psychological Strength

154

11322
2013
Zaid Zainal Abidin

Mempertingkatkan Peringkat Berfikir Geometri Pelajar Lepasan Smp Menggunakan Model Video Pembelajaran Geometri Berasaskan Teori Van Hiele

155

11321
2013
Roya Koochak Entezar

Mental Health, Emotional Intelligence And Social Support Among Mothers Of Children With Mild Intellectual Disability

156

11320
2013
Nor Fadila Binti Mohd. Amin

Pendidikan Reka Cipta Menerusi Sistem Pembelajaran Web Berasaskan Prinsip Andragogi Dan Pembelajaran Arah Diri

157

11319
2013
Kamalularifin Bin Subari

Keberkesanan Penggunaan Helaian Kerja Berasaskan Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Dalam Mata Pelajaran Pendawaian Domestik

158

11318
2013
Inayatullah Kakepoto

Oral Presentations And Communications Skills In Workplace Environment Among Engineers And Engineering Students In Pakistan

159

11317
2013
Hamid Bin Idris

Tugas Pemeriksaan Dan Keperluan Latihan Nazir Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia

160

11316
2013
Azita Binti Ali

Kerangka Modul Bahasa C Menggunakan Pendekatan Model Integrasi Pembelajaran Berasaskan Masalah Dan Pendidikan Berteraskan Kompetensi

161

11315
2013
Ahmad Marzuki Bin Mohamad

Amalan Kepimpinan Islam Pengetua Dan Perkaitannya Terhadap Atribut Komuniti Pembelajaran Profesional

162

11314
2012
Hamidreza Kashefi

Mathematical Thinking In Multivariable Calculus Through Blended Learning

163

11313
2013
Zuraidah Binti Ramdzan @ Ramban

Kesediaan, Amalan Dan Strategi Pengajaran Pendidikan Islam Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahun Satu

164

11312
2013
Zuraida Binti Zulkapli

Kajian Kemenjadian Murid Di Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor Bahru, Johor.

165

11311
2013
Zulkefli Bin Hashim

Pengetahuan Teknologi Pedagogi Kandungan Guru Fizik Tingkatan Enam

166

11310
2013
Zulatfi Bin Mat Ripin

Masalah Pembelajaran Matematik Tambahan Dalam Tajuk Indeks Dan Logaritma

167

11309
2013
Zarina Binti Idris

Hubungan Burnout Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-guru Sekolah Rendah : Satu Kajian Di Felda Keratong, Pahang

168

11308
2013
Zariah Binti Mairaj

Amalan Prinsip Dan Strategi Lautan Biru Dalam Kepimpinan Guru Besar Dan Pengurusan Kokurikulum Sekolah New Deal Daerah Muar

169

11307
2013
Zamila Binti Y. Abdul Jaapar

Punca, Kesan Dan Gaya Hidup Individu Yang Terlibat Dengan Transeksual : Satu Kajian Kes Di Negeri Melaka

170

11306
2013
Zaidi Bin Deres @ Musa

Keupayaan Pemimpin Sekolah Membawa Perubahan Kepada Organisasi

171

11305
2013
Zahurul Haq Bin Abu Bakar

Pengurusan Kokurikulum Di Tiga Buah Sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi

172

11304
2013
Zaharah Binti Md Top

Kompetensi Guru Besar Dan Masalah Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Di Sekolah Kebangsaan Daerah Muar

173

11303
2013
Yap Hun Sek

Tingkah Laku Metakognitif Dalam Penyelesaian Masalah Matematik

174

11302
2013
Xiao Sai

Implementation Of Professional Learning Community In Malaysian Schools

175

11301
2013
Wong Lit May

The Use Of Geogebra In Collaborative Learning In Mathematics

176

11300
2013
Wasugi A/p Guandasami

Compute-supported Collobrative Learning (cscl) Via Social Networking In Mathematics

177

11299
2013
Wan Mas Aini Binti Mohamad Idrus

The Influence Of Perseived Parental Behavior On Children's And Adolescent's Self-esteem And Social Orientation

178

11298
2013
Wan Zulkhairi Bin Zakaria

Penilaian Struktur Kurikulum Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Bidang Pendidikan Teknik Dan Vokasional

179

11297
2013
Wan Zuriaty Binti Ismail

Stres Dalam Kalangan Guru Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Menengah Daerah Kulaijaya

180

11296
2013
Wan Utma Usrakh Binti Wan Abdul Samad

Penilaian Tahap Pengetahuan Dan Amalan Pentaksiran Dalam Kalangan Ketua Panitia Subjek Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah

181

11295
2013
Wan Hardiana Binti Wan Hassan

Orientasi Matlamat Pencapaian Dan Keresahan Pelajar Felda Terhadap Matematik

182

11294
2013
Vimala Devi A/p Balakrishnan

Students’ Perception On Learning Public Speaking Skills Using Face-to-face Communication And Video Blogging

183

11293
2013
Tong Lek Kee

Peranan Dan Tanggungjawab Lembaga Pengelola Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Di Zon Bandar Segamat, Johor

184

11292
2013
Ting Ma Lee

The Role Of Temperament And Character Among Young Adults' Happiness

185

11291
2013
Ting Fang Ling

Persepsi Dan Tahap Kesediaan Guru Fizik Dalam Pelaksanaan Peka Di Sekolah Menengah Daerah Pontian

186

11290
2013
Then Moli A/p Kanippan

Kemahiran Dan Amalan Penulisan Refleksi Dalam Kalangan Guru Di Tiga Buah Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru

187

11289
2013
Tan May Peng

Predictors Of Locus Of Hope (loh): Big Five Personality, Optimism, And Subjective Well-being (swb) Among University Students

188

11288
2013
Tan Hui Li

Metacognitive Pattern In Solving Science Problems: A Study On An Excellent Student

189

11287
2013
Tajul Ariffin Bin Abdul Rahim

Peranan Guru Cemerlang Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Lain Dan Prestasi Akademik Sekolah Rendah Daerah Kota Tinggi

190

11286
2013
Suziana Binti Yusoff

Pengetahuan Dan Sikap Pelajar Terhadap Masyarakat Rendah Karbon Dalam Kurikulum Sains Sekolah Menengah

191

11285
2013
Suzailye Binti Johari

Keberkesanan Program Traineeship Dalam Kursus Kemahiran Pembuat Perabot Daripada Persepsi Pelajar

192

11284
2013
Sujeetha Ram A/p K. Ramalingam

Effectiveness Of Using Newspapers To Improve Students Vocabulary In Essay Writing Among Form Three Students

193

11283
2013
Suhana Binti Md Yusoff

A Case Study On Novice Teachers Induction Program

194

11282
2013
Suhaimie Bin Moridan

Kesediaan Guru Melaksanakan Rancangan Pendidikan Individu Dalam Pendidikan Islam Bagi Pelajar Pendidlkan Khas

195

11281
2013
Suhaila Binti Mohd Ajib

Kajian Hubungan Tingkahlaku Kepimpinan Guru Dengan Sifat Muwassaffat Pelajar Di Sekolah Menengah Islam Hidayah, Johor Bahru

196

11280
2013
Siti Yasmin Binti Mohd Yusof

Second Language Anxienty Among Year 5 Primary School Learners In Sk King George V

197

11279
2013
Siti Soraya Lin Binti Abdullah Kamal

The Relationship Between Parenting Styles And Emotional Intelligence With The Adolescent Akhlak

198

11278
2013
Siti Rohani Binti Mahat

Tingkah Laku Seksual Dalam Kalangan Remaja

199

11277
2013
Siti Patimah Binti Mohamad Nor

Change Management Through Contingency Approach In Primary And Secondary Schools Of Kota Tinggi District

200

11276
2013
Siti Nur Rohazrien Binti Juhari

Elemen Kemahiran Employabiliti Dan Pemilihan Pekerja Dalam Industri Pembuatan Di Negeri Johor


Copyright © 2012 Universiti Teknologi Malaysia

:: ::