top1
top2

CONTENTS OF VOLUME 2

Hubungan antara kualiti perkhidmatan kemusahan sukan kolej Malaysia

Aminuddin Yusof
Shamsarizal Abd Aziz

Hubungan kepimpinan transformational pengetua dengan efikasi kendiri guru

Zaidatol Akmaliah Lope Pihie
Teng Lung Kiu
Foo Say Fooi
Zakaria Kasa
Jegak Uli


Integrasi faktor persekitaran dalam pelaksanaan pembangunan universiti awam di Malaysia


Aziah Ismail
Sufean Hussin
Abdul Ghani Kanesan Abdullah
Tang Keow Ngang

 


Kekuatan hubungan motif, sikap dan latihan perguruan dengan profesionalisme keguruan pelajar tahun akhir program pendidikan IPTA.

Mohd Yusof Abdullah,
Salleh Abd Rashid
Zulkifli MohamedKepentingan pendidikan dalam pembentukan kualiti hidup sejahtera

Dr Affizal Ahmad

 

Multicutural education : Managing diversity in Malaysian schools

Najeemah Mohd Yusof

Pendekatan p-p fit dalam proses pemilihan calon guru di institusi pengajian tinggi awam di MalaysiaIA

Sidek Mohd Noah,
Abdul Malek Abdul Karim,
W.Marzuki W.Jaafar,
Nabilah Abdullah,
Munirah Ghazali,
Lihanna Borhan,
Joharry Othman,
Mohd Taib Harun,
Sapon Ibrahim,
Norlena Salamuddin,
Abdul Malek Abdul Rahman,
Jamaludin Ahmad,
Tajularipin Sulaiman,
Zulkifli Mohamed,
Mohd Yusop  Ab. Hadi
Syed Mohamed Shafeq Syed Mansor

Pengukuhan pengetahuan dan kesedaran alam sekitar melalui permainan simulasi ekspriential

Kasthuri Veratharaju
Sharifah Norhaidah Syed Idros

Peranan teknologi maklumat terhadap peningkatan motivasi pembelajaran di kalangan pelajar universiti

Chan Yuen Fook
Gurnam Kaur Sidhu


What predicts attitudes toward computer?

Tengku Faekah Tengku Ariffin
Hasniza Nordin
Abdul Malek Abdul Karim