top1
top2

CONTENTS OF VOLUME 7

 

Mengkaji kesahan inventori nilai integriti dalam kalangan guru-guru sekolah rendah


Nor Salmi Binti Ahmad Zabidi
Lim Hooi Lian
Fun Iqra’ – Alat Bantu Mengajar Baru Di Dalam Pembelajaran Asas Al-Qur’an Untuk Kanak-Kanak Prasekolah

Asrol HasanGaya Pemikiran Pelajar Aliran Sains Sekolah Menengah

Aziz bin Nordin
Vivian Low Yen Yeong


Simulasi enjin petrol empat lejang (EP4L): Satu pendekatan pengajaran visual

Jamil Bin Abd. Baser
jamil@uthm.edu.my
Saiful Hadi Bin Masran
saifulm@uthm.edu.my
Najida Fadliyah Bt. Shaik Tamby
fnajida@yahoo.com
Faizal Amin Bin Yunus

The relationship between creative and critical thinking styles and academic achievement among post-secondary vocational students

Maizam Alias
Busmina Balkis Bt. Abd Hadi

Pendekatan pengajaran kosa kata bahasa Arab di peringkat menengah rendah : KAJIAN KEPADA GURU BAHASA ARAB DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA KUALA LUMPUR (SMKAKL)


Dr. Rosni bin Samah


Strategi pengajaran pembelajaran di institusi pengajian tinggi : satu anjakan paradigma

Marian Chong Abdullah
Samsilah Roslan
Tajularipin Sulaiman

Emotional regulation, environmental factors and aggressive behaviour of the primary school children.

Kong Luo Lan
Maria Chong Abdullah
Samsilah Roslan
Pengaruh kelayakan guru ke atas efikasi guru0guru sekolah menengah

Khalid Johari
Zurida Ismail
Shuki Osman
Ahmad Tajuddin Othman

Penilaian peta minda buzan berdasarkan rubrik analitik

Tee Tze Kiong
Mimi Binti Mohaffyza
Jailani Bin Md Yunos,
Baharom Bin Mohamad,
5Widad Bt. Othman
Yee Mei Heong

Working with Logarithms

Teoh Sian Hoon
Parmjit Singh
Siti Khadijah Ayop


 

 

Home | About Us | Members |  MEDC Journal |  News/Events  |  Contact Us