top1
top2
   

Committee Members:

FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM,
UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA (UDM)

 

Dean, Educational UDM

Prof. Dr. Abd. Hadi Zakaria

IE

Website of UDM

http://www.fki.udm.edu.my

 

 

 

 

 

FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM, UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA (UDM)

Merupakan antara 3 jabatan tambahan kepada 3 jabatan sedia ada di FKI. Ditubuhkan pada tahun 2007, jabatan ini menumpu kepada bidang pendidikan dan pengajaran Bahasa Arab. Objektif utama program pengajian yang ditawarkan adalah melatih pelajar/bakal guru dalam bidang Pendidikan Islam dan Bahasa Arab, melahirkan pelajar/bakal guru yang menguasai bahasa dan kesusasteraan Arab dengan baik serta berpengetahuan luas dalam sejarah dan tamadun Islam. Di samping itu, jabatan ini juga memberikan khidmat kepakaran dalam bidang Bahasa Arab kepada jabatan lain di FKI.

 

PROGRAM PENGAJIAN

1. Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (Pendidikan Islam)

2. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) Dengan Kepujian

3. Diploma Pengajian Islam (Bahasa Dan Kesusasteraan Arab)

4. Diploma Pengajian Islam (Sejarah Dan Tamadun Islam)