Next Event >
Include a short description here.
 


Hubungi Kami

Sebarang pertanyaan boleh dimajukan kepada:

Urusetia
Seminar Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 2012
Fakulti Pendidikan,
Universiti Teknologi Malaysia,
81310 Skudai Johor

Tel.: 07 - 5534404
Fax : 07 - 5560542

atau hubungi:

1.Prof. Madya Dr. Zainal Abidin Zainuddin
Emel: p-zainal@utm.my
Tel.: 07-5534405
   
2.En Zaires bin Daris
Emel: tpfp@utm.my
Tel.: 07-5534404

!