MAKLUMAT TERKINI

Seminar TVET 2009
Seminar Pendidikan Teknik dan Vokasional 2009. 9-10 Disember 2009. Di Universiti Teknologi Malaysia. Tema: Memperkasakan Pendidikan Kemahiran.

Pertandingan Rekacipa Peringkat Sekolah-sekolah Rendah Negeri Johor. Tarikh: 8 Disember 2009. Di Universiti Teknologi Malaysia.