MAKLUMAT TERKINI

Seminar TVET 2009
Seminar Pendidikan Teknik dan Vokasional 2009. 9-10 Disember 2009. Di Universiti Teknologi Malaysia. Tema: Memperkasakan Pendidikan Kemahiran.

Pertandingan Rekacipa Peringkat Sekolah-sekolah Rendah Negeri Johor. Tarikh: 8 Disember 2009. Di Universiti Teknologi Malaysia.

 

  JURNAL
  PERSATUAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
  MALAYSIA

OBJEKTIF

JURNAL PERSATUAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL MALAYSIA (PTVM) ini adalah kompilasi penulisan ilmiah yang telah dinilai dan disunting (refereed) oleh pakar-pakar dalam bidang pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk menengahkan penyelidikan-penyelidikan dalam bidang pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia. Jurnal ini juga berfungsi sebagai platform kepada interaksi dan penyebaran ilmu dan dapatan penyelidikan di kalangan pendidik serta penyelidik di dalam bidang ini agar dapat meningkatkan lagi kecemerlangan pendidikan Teknik dan vokasional di Malaysia.

Penerbitan jurnal ini merangkumi semua aspek pendidikan dalam bidang pendidikan Teknik dan Vokasional. Pihak sidang Editor jurnal PTVM amat mengalu-alukan hasil penulisan ilmiah samada berbentuk konseptual atau hasil penyelidikan untuk dimuatkan di dalam jilid jurnal seterusnya.

Semua surat menyurat, langanan dan pertanyaan berkenaan Jurnal Pendidikan Teknik dan Vokasional Malaysia hendaklah dialamtkan kepada:  

  Ketua Editor
  Jurnal Pendidikan Teknik dan Vokasional Malaysia
  Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan
  Fakulti Pendidikan
  Universiti Teknologi Malaysia
  81310 Skudai Johor