SISTEM MAKLUMAT LATIHAN MENGAJARVersi 3.0

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  FAKULTI PENDIDIKAN, 81310 SKUDAI
  Tel :  07-5534170      No Fax :  07-5560542       Email :  fp-jklp@live.utm.my

Latihan Mengajar (LM) merupakan satu proses latihan amali untuk pelajar/guru pelatih mempraktikkan segala teori dan kaedah yang telah dipelajari sewaktu mengikuti pengajian dalam bidang pendidikan. Latihan ini adalah bagi memenuhi sebahagian daripada penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) dan Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) di Universiti Teknologi Malaysia.


Objektif latihan mengajar ialah untuk

a) memberi latihan dan bimbingan kepada guru pelatih dalam persekitaran sekolah
b) memberi pendedahan dan penghayatan tentang etika profesion perguruan
c) menilai kebolehan guru pelatih menjalankan tugas sebagai seorang guru
 
Bil Sistem Maklumat Link Status

1

Latihan Mengajar 2018/2019 - SPACE

Link

Buka


2

Latihan Mengajar 2018/2019 - PERDANA

Link

Buka


3

Latihan Mengajar 2017/2018 - SPACE

Link

Buka


4

Latihan Mengajar 2017/2018 - PERDANA

Link

Buka


5

Latihan Mengajar 2016/2017-II-SPACE- DPI


6

Latihan Mengajar 2016/2017-II-PERDANA


7

Latihan Mengajar 2016/2017-I-SPACE- DPI


 

HUBUNGI KAMI..
 

Sebarang masalah/cadangan/komen berkaitan Latihan Mengajar boleh berhubung terus dengan kami.

JAWATANKUASA LATIHAN PRAKTIK
FAKULTI PENDIDIKAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
81310 UTM SKUDAI, JOHOR

No Telefon: 607 5534170
No fax: 607 5534730, 07 5560542

Email: fp-smlm@utm.my

Laman web: http://www.fp.utm.my/smlm/

 Sebarang masalah/bug berkaitan dengan sistem boleh dicatat di sini
 


JAWATAN KUASA LATIHAN PRAKTIK FPUTM

Pengurus : En Mohd Ali bin Ibrahim p-mali@utm.my 013-7487275
Setiausaha : Dr Nor Fadila bt Mohd Amin p-fadila@utm.my 013-7487275
AJK : Dr Zainuddin bin Abu Bakar p-zain@utm.my  
    Dr Megat Aman Zahiri B Megat Zakaria megataman@utm.my 0127717519
    Dr Al-Muzzammil bin Md Yassin p-muzza@utm.my  
         
         
         

Sistem ini telah dibangunkan oleh
Megat Aman Zahiri
(megataman@utm.my)
 

 

Copyright 2012 Universiti Teknologi Malaysia

:: ::