FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
SEKOLAH PENDIDIKAN
81310 Skudai, Johor
Hubungi kami :-
Email : smlm@utm.my
Tel : 07-5534170
Fax : 07-5560542


Pengenalan Latihan Mengajar

Latihan Mengajar (LM) merupakan satu proses latihan amali untuk pelajar/guru pelatih mempraktikkan segala teori dan kaedah yang telah dipelajari sewaktu mengikuti pengajian dalam bidang pendidikan.

Latihan ini adalah bagi memenuhi sebahagian daripada penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) dan Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) di Universiti Teknologi Malaysia.

Objektif latihan mengajar ialah untuk

a) memberi latihan dan bimbingan kepada guru pelatih dalam persekitaran sekolah
b) memberi pendedahan dan penghayatan tentang etika profesion perguruan
c) menilai kebolehan guru pelatih menjalankan tugas sebagai seorang guru

 


Copyright © 2012 Universiti Teknologi Malaysia

:: ::