::SYARAT KEMASUKAN::

Kemasukan calon untuk mengikuti program di peringkat ijazah pertama adalah berdasarkan kelulusan peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia atau yang setaraf dengannya. Perincian syarat kemasukan boleh dirujuk dalam buku Prospektus UTM. Calon yang mempunyai kelayakan akademik peringkat diploma yang diiktiraf dan ke atas boleh dipertimbangkan untuk diberikan pengecualian kredit.


<< back

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


::Fakulti Pendidikan Sepintas Lalu::

# Pengurusan #

# Syarat Umum Kemasukan #

# Keterangan Program yang ditawarkan#

# Pengendalian Program#

# Penilaian #

# Penganugerahan Ijazah#


 

HOME    STRUCTURE    DEPARTMENTS    STAFF    ACADEMIC PROGRAMS   RESEARCH   PUBLICATIONS

Copyright @ 2005 Faculty of Education, Universiti Teknologi Malysia. All rights reserved.