::IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)::

Objektif Program

Objektif umum program Teknologi Pendidikan ialah untuk memberikan pengetahuan teori serta kemahiran praktik pelajar dalam proses membentuk suatu produk yang mampu menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektik dan efisien, menggunakan teknologi komunikasi dan komputer yang terkini serta menguruskan bahan sumber elektronik.


Program Doktor Falsafah

Struktur Pengajian

Kerja Kursus dan Penyelidikan(KKP)

Penyelidikan

Kursus Wajib Universiti (4 Kredit) UHP 6012 dan UHW 6022
Kursus Wajib Fakulti
(9 Kredit)

MPU 1053 - Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan II

MPU 1063 - Penggunaan Statistik Dalam Penyelidikan II

MPU 1043 - Komputer Dalam Penyelidikan Pendidikan

MPU 1000 - Seminar Isu-Isu Pendidikan

Mata Pelajaran Teras (Min. 30 Kredit)

MPT 1113 Pengantar Teknologi Pendidikan

MPT 1203 Teknologi & Rekabentuk Media

MPT 1233 Organisasi dan Pentadbiran Pusat Sumber

MPT 1343 Otomasi Pusat Sumber

MPT 1333 Penerbitan Multimedia

MPT 1433 Sistem Rekabentuk Pengajaran

MPT 1243 Pengajian Sumber Pendidikan kanak-kanak

MPT 1413 Isu Teknologi Pendidikan

MPT 1403 Pengenalan Sistem Rangkaian Pendidikan

MPT 1453 Komunikasi Dalam Teknologi Pendidikan

-
Mata Pelajaran Elektif (Min. 21 Kredit)

PPT 1134 Produksi Video Pengajaran Lanjuta

PPT 1144 Teknologi Berimej

PPT 11334 PraktikumPPT

1473 Seminar : Penyelidikan Media

PPT 1183 Penulisan Skrip dan Kritik

PPT 1623 Teknologi Rekabentuk Grafik Komputer

MPT 1523 Kajian kendiri

-
Tesis/Disertasi
30 Kredit
90 Kredit
Jumlah Kredit
94 Kredit
94 Kredit

 

<<back

 
 


::Fakulti Pendidikan Sepintas Lalu::

# Pengurusan #

# Syarat Umum Kemasukan #

# Keterangan Program yang ditawarkan#

# Pengendalian Program#

# Penilaian #

# Penganugerahan Ijazah#


Fakulti Pendidikan
menawarkan 12 program pengajian di peringkat Doktor Falsafah

PROGRAM AKADEMIK

KOMPONEN PROGRAM

 

 

 

 

 
 

HOME    STRUCTURE    DEPARTMENTS    STAFF    ACADEMIC PROGRAMS   RESEARCH   PUBLICATIONS

Copyright @ 2005 Faculty of Education, Universiti Teknologi Malysia. All rights reserved.