::PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING::

Objektif Program

Program ini bertujuan utnuk melatih guru-guru bimbingan dan kaunseling di sekolah dan ahli-ahli profesional membantu meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran mereka dalam bimbingan dan kaunseling selaras dengan kehendak Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA). Meperlengkapkan tahap akademik guru-guru bimbingan dan kaunseling dan ahli-ahli profesional membantu mendaftar sebagai kaunselor berdaftar di bawah Akta Kaunselor 1998 (Akta 580)

(i) Program Sarjana (Kerja Kursus Sepenuhnya)

Mata Pelajran Teras (16 Kredit)

 1. MPF 1703 - Teori-Teori Kaunseling
 2. MPF 1713 - Kaunseling Kelompok
 3. MPF 1704 - Lab & Teknik Dalam Kaunseling
 4. MPF 1723 - Praktikum Kaunseling
 5. MPF 1793 - Kajian Pendidikan

Mata Pelajaran Elektif (minimum 9 Kredit)

 1. PPF 1783 - Kaunseling Kerjaya
 2. MPF 1103 - Teori-Teori Motivasi
 3. MPF 1753 - Penilaian Dalam Kaunseling
 4. PPF 2783 - Psikopatologi
 5. PPF 2753 - Teknik Penguursan Stress
 6. PPF 2773 - Kaunseling Silang Budaya

(ii) Program Sarjana (Kerja Kursus dan Penyelidikan)

Mata Pelajaran Teras (13 Kredit)

 1. MPF 1703 - Teori-Teori Kaunseling
 2. MPF 1713 - Kaunseling Kelompok
 3. MPF 1704 - Lab & Teknik Dalam Kaunseling
 4. MPF 1723 - Praktikum Kaunseling

Mata Pelajaran Elektif (3 Kredit)

 1. PPF 1783 - Kaunseling Kerjaya
 2. MPF 1103 - Teori-Teori Motivasi
 3. MPF 1753 - Penilaian Dalam Kaunseling
 4. PPF 2783 - Psikopatologi
 5. PPF 2753 - Teknik Pengurusan Stress
 6. PPF 2773 - Kaunseling Silang Budaya
 

<<back

   
 


::Fakulti Pendidikan Sepintas Lalu::

# Pengurusan #

# Syarat Umum Kemasukan #

# Keterangan Program yang ditawarkan#

# Pengendalian Program#

# Penilaian #

# Penganugerahan Ijazah#


Fakulti Pendidikan
menawarkan 12 program pengajian di peringkat Sarjana

PROGRAM AKADEMIK

BENTUK PROGRAM

SYARAT KEMASUKAN

RINGKASAN PROGRAM


SINOPSIS MATA PELAJARAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)

 

 

 

 

HOME    STRUCTURE    DEPARTMENTS    STAFF    ACADEMIC PROGRAMS   RESEARCH   PUBLICATIONS

Copyright @ 2005 Faculty of Education, Universiti Teknologi Malysia. All rights reserved.